Journalism and politics

“Se varandra och ta hand om varandra”.
Intervju med Viktor Mattsson från musikkollektivet Höstorkestern. Tidningen Syre, nummer 113, 18 november 2016.

Norrlands Medborgargarde […] är en skiva som reflekterar över vår samtid och ger uttryck för en energisk frustration över hur politik förs i dag.

– Allt grundade sig i låten Norrlands Medborgargarde, som är den första riktigt politiska låt jag skrivit. Skivan handlar om Norrland, om att vara ung vuxen – att bli förälder och allt man står inför – och att leva. Vad är det att leva? Är det att jobba och unna sig fritid? Eller är det kanske att ha tid att reflektera över sin tillvaro, sin samtid, och möta andra människor?

Musician, writer, researcher